หน้าแรก ติดต่อสอบถาม แผนที่วิทยาลัยฯ
       
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

     ระดับ ปวส. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2552 - วันที่ 21 มกราคม 2552 หรือสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2552 - 21 มกราคม 2552 

     ระดับ ปวช. ต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2552 - 21 มกราคม 2552 
     

วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่